ISKRA JIRSAK
Glumačka postava

Diplomantica glume Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Iskričava i plamena scenskom energijom.
Zapalila je oganj našem Cabaretu.

 

Zdjela Cabaret ekipa Glumačka postava Zdjela Cabaret Band
  Družina - Sve