MARIO JURJEVIĆ
Zdjela Cabaret ekipa

Po ustroju i genetskom kodu radikalni satiričar.
Onaj koji satire nepotizam, primitivizam, glupost i nepoštenje. Ni desničar ni ljevičar. Postoji po centralnoj osi. Mozak, srce i muda

Zdjela Cabaret ekipa Glumačka postava Zdjela Cabaret Band
  Družina - Sve